D-K-M

Czym się zajmujemy?

Dopłaty do odszkodowań

Oferta skierowana do osób, których pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku wypadku w ciągu ostatnich 3 lat.

Analizujemy wyliczenia Towarzystw Ubezpieczeniowych w szkodach z OC sprawcy, rozliczonych kosztorysowo, w pojazdach nie starszych niż 2003 rok produkcji. Dopłacamy kwotę wynikającą z zaniżenia odszkodowania przyznanego przez Ubezpieczyciela. 

Do analizy niezbędne jest przesłanie kosztorysu naprawy sporządzonego przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe.

 

W przypadku odniesienia obrażeń ciała pomagamy uzyskać:

 • zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę i cierpienie;
 • odszkodowanie na pokrycie kosztów leczenia, będącego skutkiem wypadku;
 • utraconych korzyści/ dochodu;
 • rentę z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • rentę z tytułu zmniejszenia się widoków na przyszłość;
 • rentę z tytułu zwiększenia się potrzeb.

W przypadku śmierci osoby bliskiej pomagamy uzyskać:

 • odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego;
 • zadośćuczynienie dla najbliższych członków rodziny zmarłego;
 • rentę alimentacyjną;
 • zwrot kosztów konsolacji (stypy pogrzebowej);
 • zwrot kosztów pogrzebu, w tym również: wystawienie nagrobka oraz zakup wiązanek, zakup niezbędnej odzieży żałobnej.